Šolsko socialno delo v Avstriji

PDF članek

Povzetek

Članek povzema zgodovino šolskega socialnega dela v Avstriji na splošno in podrobneje na avstrijskem Štajerskem. Na kratko oriše ciljne skupine, metode, načela in cilje, ki jih definira avstrijska delovna skupina za šolsko socialno delo.

Abstract

School Social Work in Austria

This article summarizes the history of school social work in Austria in general and in Styria in particular. It briefly outlines target groups, methods, principles, aims and objectives as defined by the Austria-wide Working Group on school social work.