Razvijanje naravoslovne pismenosti tudi z medpredmetnim povezovanjem in vključevanjem v obvezne izbirne vsebine

Izvleček Razvijanje naravoslovne pismenosti je ključnega pomena, saj posamezniku med drugim omogoča tudi kritično presojo. Prispevek prikazuje primere dejavnosti za…