Izzivi in priložnosti za integriteto šole v sodelovanju z okoljem

https://doi.org/10.59132/viz/2022/3-4/11-15 Povzetek V prispevku se sprašujemo: Kako načrtovati in usmerjati sodelovanje šole z okoljem in hkrati ohraniti integriteto? S katerimi…

Izzivi sodelovanja vrtca in šole z okoljem

Povzetek V prispevku želimo izpostaviti pomen in nujnost kakovostnega partnerskega sodelovanja vrtca in šole z okoljem, gledano skozi njihovo družbeno…