Razvijanje formativnega spremljanja v učeči se skupnosti

Developing Formative Assessment in a Learning Community