Digitalno opismenjevanje in izdelava didaktičnih digitalnih orodij za 1. razred

Izvleček Avtorji prispevka so pričeli z digitalnim opismenjevanjem učencev 1. razreda ob začetku šolskega leta 2017/18. Na osnovi ugotovljenega predznanja…

Računalniško mišljenje: kaj je in zakaj bi ga sploh potrebovali?

https://doi.org/10.59132/viz/2017/4/9-19 Povzetek Računalniško mišljenje je ena izmed ključnih spretnosti 21. stoletja in je veliko širše kot programiranje ali poznavanje delovanja…