Skotopični sindrom oziroma sindrom HelenIrlen in disleksija, predstavljena v slovenski otroški literaturi

Izvleček Disleksija in skotopični sindrom oz. sindrom Helen Irlen sta dve različni motnji, ki ju je treba tudi tako obravnavati,…