Inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami

https://doi.org/10.59132/viz/2017/1-2/9-15 Povzetek Uspešna inkluzija pomeni prilagoditev učnih metod in načina dela potrebam posameznika. To pa zahteva dobro vzpostavljen podporni sistem,…