E-knjižnica v času učenja na daljavo

Izvleček Prispevek prinaša opis nalog šolske knjižnice na Osnovni šoli Pivka v času pouka na daljavo in poudarja vlogo integriranja…