Didaktika plesne vzgoje: slovenska ljudska plesna dediščina v osnovni šoli

Povzetek Z vključevanjem prvin slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces gradimo odnos do slovenske ljudske plesne dediščine in uvajamo…