Uporaba pisnih virov pri pouku zgodovine na temo »prva svetovna vojna«

Povzetek Učni sklop »Prva svetovna vojna« je dober primer, pri katerem se srečamo z najrazličnejšimi viri, ki jih moramo znati…