Šolska inšpekcija: osebni pogled v luči zakonskih okvirov

https://doi.org/10.59132/viz/2022/3-4/34-35 Povzetek Zakonska pristojnost izvajanja nadzora izhaja iz načel samostojnosti in neodvisnosti inšpekcijskega delovanja, varstva javnega in zasebnega interesa, načela…