Vloga in pomen timskega dela na razredni stopnji

Izvleček Prispevek predstavlja razmislek o timskem delu na razredni stopnji, predvsem v prvem razredu osnovne šole. Predstavljene so tri faze…

Razvijanje zmožnosti branja in pisanja

Opismenjevanje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole

Trajnostna mobilnost v vzgoji in izobraževanju

Izvleček Trajnostna mobilnost v vzgoji in izobraževanju spodbuja in razvija ter krepi veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu, zdrav…

Vključenost otrok priseljencev, beguncev v vzgojno-izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji

Inclusion of Immigrant, Refugee Children into the Education System of the Republic of Slovenia