»Bedna kritja pod planoto tik nad Sočo«: v strelskih jarkih soškega bojišča 1915–1917

https://doi.org/10.59132/zvs/2016/1-2/29-38 Povzetek Avtor je v prispevku na podlagi izbrane literature, dnevnikov in spominov predstavil pregled pomembnejših dogodkov in lokacij na…