Ali deklice res berejo bolje od dečkov? Da, razen kadar ne.

https://doi.org/10.59132/viz/2019/4/11-14 Povzetek Deklice imajo v mednarodnih raziskavah znanja IEA PIRLS v povprečju višje bralne dosežke od dečkov. To pomeni, da…