Nepravilnosti, ki jih pri delu zavezancev zaznavamo inšpektorji za šolstvo in šport

Povzetek Inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport zagotavljamo spoštovanje predpisov s področja vzgoje in izobraževanja ter športa s…