Razvoj podjetnostne kompetence z vidika vodenja in vloge ravnatelja

Development of Entrepreneurship Competence from the Aspect of Leadership and the Head Teacher’s Role