Učna vloga znanstvene ilustracije

https://doi.org/10.59132/viz/2022/5/19-24 Povzetek Uvodoma bodo obravnavani različni teoretski pristopi k definiranju ilustracije. Nekatere definicije sledijo praktičnim razlogom, druge delijo ilustracijo po…