Preverjanje znanja učencev na daljavo s kompleksno zastavljenimi nalogami

Izvleček V prispevku predstavljamo primer preverjanja in ocenjevanja znanja matematike v 8. razredu, ki smo ga izvedli v prvem valu…