Izzivi za sistemsko ureditev zgodnje obravnave otrok v Republiki Sloveniji

Povzetek Zgodnja obravnava je področje, ki je povezano s pravico majhnih otrok in njihovih družin do pomoči, ki jo potrebujejo….

Razvojni projekti kot priložnost za posodobitev sistema dela z otroki s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji

Development Projects as Opportunity to Modernise the System of Special Needs Education in the Republic of Slovenia