Lepe hruške ali uporabna jabolka

Izvleček Disleksija kljub navidezni širši prepoznavnosti še vedno ostaja neprepoznavna v svojem najglobljem smislu. To je v zadovoljevanju potreb učencev…