Kmetijstvo na gorskem območju v Sloveniji

https://doi.org/10.59132/geo/2021/2/15-23 Povzetek Za opredelitev gorskega območja in s tem gorskega kmetijstva ni enotnih kriterijev. V okviru skupne kmetijske politike (SKP)…