Listovnik v profesionalnem razvoju strokovnih delavcev in vloga ravnatelja pri tem

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/1/45-59 Povzetek V letih od 2008 do 2011 je bila Šola za ravnatelje nosilka projekta Evropskega socialnega sklada Sofinanciranje profesionalnega…