Učiteljski zbor kot učeča se skupnost: predstavitev primera dobre prakse

Povzetek V prispevku bomo prikazali konkreten primer posodabljanja in uskladitve letnih priprav po vertikali, ki smo ga uvedli ob sodelovanju…

Primeri dejavnosti za razvijanje miselne naravnanosti rasti pri učencih

Povzetek V članku so predstavljeni primeri dejavnosti, ki jih šolski svetovalni delavec v sodelovanju z razrednikom lahko v okviru razrednih…