Preverjanje domačega branja na daljavo

Izvleček V prispevku je predstavljena izkušnja srednješolske učiteljice iz časa, ko se je karantena zaradi koronavirusa šele začela (konec marca…