Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti odraslih

Povzetek Prispevek obsega predstavitev metodologije in vsebine novega spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti odraslih. Predstavi razloge za njegovo vpeljevanje kot…