Poučevanje fizike s simulacijami: primer poučevanja ohranitve mehanske energije

Izvleček V nekaterih italijanskih višjih srednjih šolah primanjkuje laboratorijev za pouk fizike, zato je poučevanje te vede z eksperimenti oteženo….

Merjenje temperature z ultrazvokom: eksperimentalno delo z Arduinovo ploščo

Izvleček Uporaba Arduinove plošče pri pouku fizike lahko pripomore k motiviranju učencev in predstavlja inovativen način eksperimentiranja v šolskem laboratoriju….