Odnos do učenja (naravoslovja)

https://doi.org/10.59132/viz/2017/4/3-8 Povzetek Izhodišče prispevka predstavljajo rezultati primerjalnih raziskav PISA, TIMSS in TIMSS ADVANCED 2015, v katerih je bil poudarek na…