Ugotavljanje vpliva sprotnega preverjanja znanja na preverjanje znanja pred ocenjevanjem

The impact of formative assessment on summative assessment