Sto let od priključitve Prekmurja k matičnemu narodu

Izvleček Prekmurski Slovenci ob koncu prve svetovne vojne, novembra 1918, nikakor niso bili pripravljeni na priključitev k matičnemu narodu. Pokrajino…

Prva svetovna vojna 1914–1918 in Prekmurje

https://doi.org/10.59132/zvs/2016/1-2/12-20 Povzetek Novica o prvi svetovni vojni, ki se je začela 28. 7. 1914, je med Prekmurce prispela julija 1914,…