Identiteta v sodobnem slovenskem romanu Jugoslavija, moja dežela pisatelja Gorana Vojnovića

Izvleček Članek proučuje, kako se v literarnem delu z naslovom Jugoslavija, moja dežela pisatelja Gorana Vojnovića, zrcalijo družbeni vplivi, ki…