Vzpodbujanje naravoslovne pismenosti na nacionalni in mednarodni ravni

Izvleček V prispevku na kratko osvetlimo potrebo in pomen naravoslovne pismenosti ter vzpodbujanja in razvijanja le-te. Predstavimo mejnike v razvoju…

Kaj nam o motivaciji in odnosu učencev do (učenja) naravoslovnih predmetov sporočata mednarodni raziskavi TIMSS 2015 in PISA 2015?

What Can We Learn about the Motivation and Attitude of Pupils towards (Learning) Science Subjects from the International Surveys TIMSS…

Izobraževalni lističi Scientix NA-MA

Scientix NA-MA Activity Sheets

Scientix – vroča točka idej, pristopov, gradiv, projektov evropskega naravoslovnega izobraževanja

Scientix – A Hot Spot of Ideas, Approaches, Materials and Projects of Science Education in Europe