Vloga čustveno-motivacijskih dejavnikov pri vedenju opazovalcev MVN

Povzetek Opazovalci medvrstniškega nasilja (MVN) so lahko pomemben preventivni dejavnik pri preprečevanju nasilja. Delimo jih na aktivne in pasivne spodbujevalce…