Učitelj kot mentor v procesu oblikovanja učenčeve glasbene identitete

Izvleček Avtorica prikaže svoj pogled na vzgojo mladih glasbenikov preko spoznavanja njihovega notranjega sveta, misli in občutkov Abstract Teachers as…