Izvajanje karierne orientacije v času pouka na daljavo

https://doi.org/10.59132/ssd/2021/1/15-29 Povzetek V prispevku predstavljamo terminološko zmedo v slovenskem prostoru na področju poklicne/karierne orientacije, nato pa se preusmerjamo na spremembe…