Vključevanje lokalne zgodovine v pouk zgodovine s primeri dobre prakse učenja z avtentičnimi nalogami za spodbujanje ustvarjalnosti pri pouku zgodovine

Izvleček V prispevku predstavljamo primere sodobnega učenja zgodovine, ki vključuje različne pristope, med katere uvrščamo avtentično učenje, ki se nanaša…