»Formativno spremljanje? Pa saj to že itak delamo!«

Izvleček V prispevku orišem teoretična izhodišča formativnega spremljanja. Predstavim, kako sem posamezne elemente vključila v učne ure in kako je…