Spoštujemo, varujemo, ohranjamo: ustvarimo zeleni Vrtec Pedenjped

Povzetek Prispevek govori o začetnih korakih za trajnostni razvoj v Vrtcu Pedenjped Novo mesto. Predstavlja naš razmislek o pojmu trajnostnega…