Ekonomske migracije mladih in delovno aktivnega prebivalstva iz občin Pesnica in Šentilj v Avstrijo

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/58-63 Povzetek Mnogim prebivalcem daljne in bližnje okolice Maribora pomeni Avstrija »obljubljeno deželo«. Namen članka je prikazati ekonomske migracije mladih…