Glasbeni vrtiljak: glasbene dejavnosti v vrtcu

Izvleček V članku so predstavljene glasbene dejavnosti v vrtcu. Teoretični del nam prinaša vpogled v metode dela glasbenih dejavnosti: petja,…