Šolski park kamnin in uporaba aplikacije KamenCheck

https://doi.org/10.59132/geo/2022/3/59-63 Povzetek Živimo v obdobju, ko so družbene, gospodarske, izobraževalne in vzgojne potrebe vse večje, zato je uvedba digitalne tehnologije…