Kamišibaj na obisku

Izvleček Vzgojitelji pri vseh področjih kurikuluma za vrtce (gibanje, umetnost, družba, narava, matematika), ne samo pri jeziku, razvijamo bralno pismenost….