Formativno spremljanje za manj stresno ocenjevanje znanja

Izvleček Spremljanje znanja učencev je učiteljeva poglavitna naloga, saj mu omogoča kreiranje pouka in vodenje učencev do želenih znanj. Sodobni…