Projekt Branje ne pozna meja kot dejavnik spodbujanja branja

Izvleček Bralni projekti predstavljajo pomemben dejavnik spodbujanja branja. Med projekti, ki spodbujajo branje, so projekt Branje ne pozna meja, Rastem…