Krepitev obmejne mobilnosti med šolami

Izvleček Na Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora že več let potekajo večjezične in medkulturne dejavnosti s šolami v Avstriji,…