Ura pouka v šolski knjižnici s knjižničarko Mrcino

Izvleček Pri pouku slovenščine smo po obravnavi dela Knjižničarka Mrcina avtorja Eoina Colfra odšli na obisk tudi v šolsko knjižnico….