Razvijanje veščin branja na OŠ Livada Velenje

Izvleček V prispevku so predstavljeni nekateri vidiki branja. Branje je namreč veščina in potovanje v nekatere druge, še neznane svetove….