Odkrivanje in razvijanje otrokovih močnih področij in potencialov

Povzetek V vrtcu Šmarje pri Jelšah je v šolskem letu 2018/2019 prednostna naloga odkrivati in razvijati močna področja, sposobnosti in…