Odkrivanje in razvijanje otrokovih močnih področij in potencialov

PDF članek

Povzetek

V vrtcu Šmarje pri Jelšah je v šolskem letu 2018/2019 prednostna naloga odkrivati in razvijati močna področja, sposobnosti in potenciale pri otrocih. Pri tem si bomo v vzgojno-izobraževalnem delu postavljali vprašanja in ozaveščali svoje strokovno delo, kako še bolj ustvarjati nove priložnosti za otroke v predšolskem obdobju, da se bodo njihove sposobnosti, potenciali lahko izrazili in razvijali. Številni strokovnjaki navajajo, da so človeški možgani prav v predšolskem obdobju najbolj plastični in dojemljivi, zato je zelo pomembno, da se sistematično in načrtno posvetimo razvoju otrok že v najzgodnejšem obdobju. Za ustvarjanje spodbudnega okolja pa smo najbolj odgovorni strokovni delavci vrtca. Zelo pomembno je partnersko sodelovanje s starši in vsemi tistimi, ki so lahko kakorkoli vpeti v razvoj otrok.

Abstract

Discovering and Developing the Child’s Strengths and Potentials

The priority of everyone working in the kindergarten Šmarje pri Jelšah for the academic year 2018/2019 is to discover and develop the children’s strengths, abilities and potentials. In order to do that, we will be asking ourselves questions in our educational work as to how we can enhance the creation of new opportunities for preschool children that can help them express and develop their abilities and potentials. As confirmed by a number of studies in this field, the developing brain (in preschool period) displays the greatest plasticity and perceptiveness, therefore it is important to apply a systematic and structured approach at the earliest stage of the child’s development, where the kindergarten’s professional workers have the responsibility of creating an encouraging environment. Another key aspect is establishing a partnership with the parents as well as any others included in the child’s development.