Polemika: Prehod otrok iz vrtca v šolo – prizadevanja za usklajeno načrtovanje dejavnosti, za mehak prehod otrok iz vrtca v šolo in kontinuiteto vzgojnoizobraževalnega dela

Povzetek V prispevku predstavljam proces, v katerem je prehod otrok iz vrtca v šolo ponovno postal področje aktivnega razmišljanja, razpravljanja…