Intervju pri pouku zgodovine na srednji tehniški šoli

Izvleček V članku se ukvarjam z metodo zgodovinskega intervjuja in njegovo uporabo na srednji strokovni šoli. Zgodovinski intervju pri pouku…